Page 5 - Acarlar Nalburiye - Fiyat Listesi
P. 5

Bölgeler ve Temsilcilerimiz            Genel Merkez                      Burak ACAR
             atış estek                      ölge atış ems lc s
             0532 694 59 55                    0541 285 85 80
                                        burak@acarlarinsaat.com
             info@acarlarinsaat.com             .Serkan BAD L                    İlyas ACAR
             ölge atış ems lc s                  ölge atış ems lc s
            0538 930 33 85                     0532 487 86 15
            serkan@acarlarinsaat.com                ilyas@acarlarinsaat.com


            Boran YILDIZ                      İbrahim ACAR
             ölge atış ems lc s                  ölge atış ems lc s
            0535 200 35 54                     0532 214 50 60
            boran@acarlarinsaat.com                info@acarlarinsaat.com
                      Çalışma Koşullarımız

       yatlarımıza . . . dah l de ld r.
      red  artı ve eş n satışlar  g n  er s nde ka atılmalıdır.
      adel hesa lar en ge   g n  er s nde ka atılmalıdır.
      ıl son  t ar  le car hesa ların sıfırlanması gerekmekted r.

      lde olmaya se e ler le s ar ş n tamamının gönder lememes d r m nda m şter hak dda edemez.
       rmamızın katalogdak f yatları ve satış s rk ler ndek şartların azılarını veya tamamını de şt rme
      hakkı mahf zlar.
      ade r n am ala ı sa lam olmak kaydıyla  g n  er s nde satış tems lc s n n  lg s dah l nde ka l
      ed l r.
      atalogdak t ograf k hatalar neden  le f rmamız sor ml t t lamaz.
      atalo m zdak  r nler n res mler logolarımız v .ancak ancak reklam şler m d rl  m z n z n ve onayı le

      k llanıla lmekted r. erekl  y m sa lamama koş l nda ceza  şlem yg lana lmekted r.

                      www.acarlarnalburiye.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10